ข่าวสาร
- ข่าวประชาสัมพันธ์

- คณะกรรมการ

- คู่มือการขอรับรอง

- วิธีดำเนินการมาตรฐาน

- ขั้นตอนการขอรับรอง/แบบฟอร์ม

- ข่าวสาร/กิจกรรม


  • คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • อ่านต่อ »